Grønt veikart for kunst- og kultursektoren skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå tiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren. Det grønne veikartet lanseres 9. mars 2021.

 Last ned grønt veikart

Signer oppropet nyhetsbrev 

Se opptak fra lanseringen her:

Bærekraftsmålene

Veikartet tar for seg FNs bærekraftsmål med konkrete målsettinger for 2030 og 2050. Det skal handle om de områdene hvor kunst- og kultursektoren kan gjøre størst forskjell, med et særlig fokus på bærekraftsmålene:
11: Bærekraftige byer og samfunn
12: Ansvarlig forbruk og produksjon
13: Stopp klimaendringene
17: Samarbeid for å nå målene

Arbeidet med å utvikle et grønt veikart for sektoren gjøres av hele feltet gjennom:

- Å dele informasjon og erfaringer
- Workshops og møter
- Piloter som tester sjekklister og/eller metoder
- Engasjere feltet i arbeidet med å iverksette, dele og informere om sine grønne tiltak

Myndighetene oppfordres til å legge forholdene til rette med langsiktige virkemidler og rammer, som sikrer at grønne løsninger er tilgjengelige, konkurransedyktige og gjennomførbare.

Initiativtakere og styringsgruppe for Grønt veikart er:

Norske Konsertarrangører

Virke kultur og opplevelser

Virke produsentforeningen

Norske kulturhus

Norsk teater- og orkesterforening