Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av PublicDomainPictures fra Pixabay.

Om Grønt veikart

Det er høy bevissthet og etterspørsel om bærekraftige og grønne tiltak i kulturfeltet. Kunst- og kultursektoren mangler imidlertid samlende retningslinjer og verktøy for å få en hensiktsmessig overgang til grønn produksjon.

 

Sektoren ønsker selv å ta eierskap til det grønne skiftet og være med på å utvikle veikartet og identifisere effektive tiltak og grep for mer bærekraftig drift. Gjennom tett dialog blir det også lettere å oppfordre til politiske inngrep der vi møter på regulatoriske hindringer.

Derfor har Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Konsertarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus sammen tatt initiativ til å organisere bransjen for å utarbeide et felles «grønt veikart». Vi ønsker å være drivkrefter bak det grønne skiftet for kunst- og kulturfeltet. Arbeidet er organisert med denne styringsgruppen og feltet.